Home

Usługi projektowe

Zakres usług

Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego, w zależności od etapu realizowanej inwestycji. Każdą powierzoną pracę wykonujemy rzetelnie, solidnie i terminowo. Klientom gwarantujemy fachową obsługę od momentu samego pomysłu budowy, remontu, przebudowy poprzez wszystkie niezbędne pozwolenia i dokumentację techniczną, nadzór, kierowanie robotami budowlanymi aż do momentu końcowego, czyli oddania inwestycji do użytkowania.

 

Wykształcenie zawodowe

Posiadam pełne wyższe wykształcenie do prowadzenia działalności projektowo-usługowej, zdobyte na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

Od listopada 2007  roku posiadam udokumentowany staż pracy przy sporządzaniu projektów oraz przy wykonywaniu robót budowlanych.

Od grudnia 2011 posiadam uprawnienia budowlane wydane przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Łodzi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w zakresie projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjnej.

 


Copyright - Wasiński-Projekt 2010 - 2019