Home Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Na szczególną uwagę pracodawców zasługują stanowiska robotnicze, na których występuje najwięcej zagrożeń związanych z wykonywaną pracą i najczęściej dochodzi do wypadków.


Pracownicy oprócz przepisów i zasad BHP uczą się sprawnego postępowania w razie wystąpienia zagrożenia czy wypadku oraz metod ochrony przed zagrożeniami.


Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 3 lata, a gdy są to stanowiska, na których występują szczególne zagrożenia – nie rzadziej niż raz na rok.

 


Copyright - Wasiński-Projekt 2010 - 2019