Home Szkolenie dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, seminariów oraz dyskusji i analizy problemów napotkanych przez Specjalistów uczestniczących w kursie na przełomie ostatnich 5 lat pracy w zawodzie.


Szkolenie prowadzone jest w grupach 12 osobowych. Na każdym szkoleniu mamy zaszczyt gościć Specjalistów z wieloletnim stażem w firmach o wysokich standardach BHP, co pozwala na wymianę doświadczeń oraz wiedzy na bardzo wysokim poziomie.


Program szkolenia obejmuje między innymi:

  • akty prawne w zakresie BHP,
  • identyfikację i analizy zagrożeń w środowisku pracy oraz ocena ryzyka zawodowego,
  • przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
  • czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia pracowników,
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  • metody i organizacja szkoleń w zakresie BHP.
 


Copyright - Wasiński-Projekt 2010 - 2019