Home Szkolenie dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjno biurowych innych pracowników pracujących na co dzień przed monitorem komputera.

Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat.


Program szkolenia obejmuje między innymi:

  • ocenę zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • kształtowanie pracy zgodnie z warunkami BHP,
  • postępowanie w razie zaistnienia wypadku.
 


Copyright - Wasiński-Projekt 2010 - 2019