Home Szkolenie dla kadry zarządzającej

Szkolenie dla kadry zarządzającej

Jest to szkolenie okresowe skierowane do właścicieli firm i zakładów, dyrektorów, prezesów, kierowników i innych osób kierujących pracownikami.

Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach kierowniczych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat.


Celem szkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja wiedzy z dziedziny:

  • oceny zagrożeń oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami występującymi w procesach pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z ich stanowiskiem pracy,
  • kształtowania bezpiecznych warunków pracy.
 


Copyright - Wasiński-Projekt 2010 - 2019