Home Szkolenie dla kadry inżynieryjno – technicznej

Szkolenie dla kadry inżynieryjno – technicznej

Pracownicy tej grupy zazwyczaj sprawują funkcje decydujące w zakładach pracy o bezawaryjnym funkcjonowaniu oraz rozwoju danego zakładu.

Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat.


Program szkolenia obejmuje między innymi:

  • ocenę zagrożeń w procesach pracy,
  • organizację stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii,
  • metody likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
 


Copyright - Wasiński-Projekt 2010 - 2019