Home

Stała obsługa BHP – outsorcing

Oferujemy przejęcie zadań służby bhp w zakładach pracy m. in. w zakresie:

  • szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp,
  • szkoleń ppoż i ewakuacji oraz pierwszej pomocy,
  • sporządzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp,
  • sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy,
  • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 


Copyright - Wasiński-Projekt 2010 - 2019